Kompleksowe wsparcie z zakresu IT i współpracy z NFZ
Rozliczamy:
 • Ambulatoryjna Opieka Spec
 • Leczenie stomatologiczne
 • Opieka paliatywna i hosp.
 • Opieka długoterminowa
 • Opieka psychiatryczna
 • Podstawowa opieka zdrow.
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Profilaktyczne prog. zdrow.
 • Leczenie szpitalne
 • Świadczenia piel. i opiek.
 • Zaopatrzenie w wyroby med.

Więcej...

Opinie naszych Klientów

Obsługa SZOI

Obsługa SZOI – cena od 300 zł

(w przypadku umowy na rozliczanie z NFZ obsługa SZOI jest wliczona w cenę)

W związku z ciągłymi zmianami w Portalu SZOI wprowadzanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia i związanym z tym wzrostem czasu poświęcanego na wprowadzanie danych, chcielibyśmy zaproponować nasze usługi w tym zakresie.

Nasza firma może Państwa odciążyć przy wszelkich zmianach, które muszą być wprowadzane na SZOI, jak np.:

 • dodawanie nowego personelu, sprzętu do zasobów świadczeniodawcy oraz do zgłoszenia zmiany do umowy 
 • zmiana harmonogramów czasu pracy komórek/miejsc/pracowników 
 • wyjaśnianie z Narodowym Funduszem Zdrowia wszelkich niezgodności na Portalu SZOI 
 • aktualizacja danych personelu