Kompleksowe wsparcie z zakresu IT i współpracy z NFZ
Rozliczamy:
 • Ambulatoryjna Opieka Spec
 • Leczenie stomatologiczne
 • Opieka paliatywna i hosp.
 • Opieka długoterminowa
 • Opieka psychiatryczna
 • Podstawowa opieka zdrow.
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Profilaktyczne prog. zdrow.
 • Leczenie szpitalne
 • Świadczenia piel. i opiek.
 • Zaopatrzenie w wyroby med.

Więcej...

Opinie naszych Klientów

O nas

Zawsze staramy się aby nasze usługi stały na najwyższym poziomie. Zostało to docenione nie tylko przez naszych dotychczasowych Klientów. Nasz profesjonalizm sprawił, że otrzymalimy propozycje cyklicznego publikowania artykułów zarówno w prasie codziennej jak i w publikacjach fachowych.

Dalej…

Usługi

W ramach usług naszej firmy oferujemy między innymi: rozliczenia z NFZ, przygotowanie ofert na potrzeby konkursu ofert NFZ, obsługę SZOI/ PS/ SNRL/ SIMP…, wsparcie informatyczne dla gabinetów lekarskich, zdalną asystę, natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz szkolenia personelu.

Dalej…

Klienci

Prowadzimy obsługę informatyczna dla okolo 80 firm głównie małych i średnich przedsiebiorstw. Często są to, podobnie jak my, firmy rodzinne. Z wieloma wspópracujemy od początku naszej działalności. Najlepszym dowodem ich zadowolenia z naszej wspópracy są referencje…

Dalej…

Rozliczenia z NFZ

Od ponad dziesięciu lat działamy w branży sprawozdawczości zdawanej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozwoliło to nam zebrać bogate doświadczenie w tej dziedzinie, które wykorzystujemy świadcząc usługi naszym Klientom.

Nasza oferta jest różnorodna dzięki czemu każdy Klient będzie mógł znaleźć w niej coś dla siebie.

Oferujemy zarówno najprostsze usługi takie jak przejęcie wyłącznie procesu prowadzenia rozliczeń z NFZ jak również przejęcie przez nas całości zarządzania bazą danych pacjentów i usług. W takim przypadku jedynym obowiązkiem świadczeniodawcy jest dostarczenie do nas odpowiednio wypełnionych formularzy, zgodnie z zaproponowanym przez nas wzorem.

Rozliczamy kontrakty z NFZ na kwotę niemal 5 000 000 PLN w skali roku!

Głównym obszarem naszego działania jest Warszawa, Radom i całe województwo mazowieckie, jednak pomagaliśmy już wielu świadczeniodawcom z całej Polski!

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą wsparcia IT oraz stron WWW.