Kompleksowe wsparcie z zakresu IT i współpracy z NFZ
Rozliczamy:
 • Ambulatoryjna Opieka Spec
 • Leczenie stomatologiczne
 • Opieka paliatywna i hosp.
 • Opieka długoterminowa
 • Opieka psychiatryczna
 • Podstawowa opieka zdrow.
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Profilaktyczne prog. zdrow.
 • Leczenie szpitalne
 • Świadczenia piel. i opiek.
 • Zaopatrzenie w wyroby med.

Więcej...

Opinie naszych Klientów

Informacje NFZ

Informacje pochodzące z NFZ

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie "Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ". // Aktualizacja słownika. Poprawiono błąd literowy w kodach procedur ICD 9 dla badań: żelazo i żelazo-całkowita zdolność wiązania (TIBC).

źródło: NFZ – Centrala

Powered by WPeMatico

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r. – opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) // Publikacja artykułu.

źródło: NFZ – Centrala

Powered by WPeMatico

Komunikaty sprawozdawcze XML

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. // Przedłużono termin konsultacji projektu do 25 marca 2015 r.

źródło: NFZ – Centrala

Powered by WPeMatico